10-stegsmetoden för en större andel resfria möten

Trafikverkets 10-stegsmetod för en större andel resfria möten är till för dig som vill öka andelen resfria möten i din organisation. Förslagsvis genomförs stegen i någorlunda kronologisk ordning, även om det givetvis går bra att arbeta med flera steg parallellt eller ta stegen i den ordning som passar er organisation bäst. Under respektive steg finns en sammanfattande text och en checklista. På vissa ställen finns tips i form av framgångsfaktorer som det är klokt att hålla koll på och fällor som ska undvikas.